NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 110
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 110
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1976
Omfang:59 s. : ill.
ISBN/ISSN:82-546-0042-2
Serie:NGI Publikasjon ; 110
Note:Papers to the Nordic Geotechnical Meeting in Copenhagen 1975, with summaries in English
Innhold:Bruk og misbruk av regnemaskiner og numeriske metoder i geoteknikk; Use and misuse of computers and numerical methods in geotechnical engineering / Høeg, K.

Prøvefylling til brudd på bløt leire; Test fill to failure on soft clay / DiBiagio, E., Stenhamar, P.

Jordskjelv, virkning av avstand og lokale grunnforhold på rystelsenes egenskaper; Earthquakes, the effect of distance and local ground conditions on the ground motion characteristics / Selnes, P.B.

Fundamentering av gravitasjonsplattformer i Nordsjøen; Foundations for gravity platforms in the North Sea / Clausen, C.J.F.

Borrigg og metoder for vegtraceundersøkelser; A drillrig for site investigations in road planning / Andresen, A., Rygg, N.

Skjærforsøk i full målestokk på Oslo-leire; Natural scale shear test on Oslo clay / Myrvoll, F., Karlsrud, K.
Investigations of the mechanical properties of rockfill for the Svartevann Dam, using triaxial, oedometer and plate bearing tests / Valstad, T., Strøm, E.

Skred som følge av peleramming i bløt leire; Slide as a result of piledriving /Aas, G.

Bruk av triaxial- og direkte skjærforsøk til løsning av geotekniske problemer; The use of triaxial and simple shear tests for solving geotechnical problems / Berre, T.

Praktiske erfaringer med utførelse av slissevegger i Oslo-leire; Practical experience from the excavation of slurry trenches in Oslo / Karlsrud, K.

The determination of deformation and shear strength parameters for sands using the electrical friction-cone penetrometer / Holden, J.