NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 015
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 015
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1956
Serie:NGI Publikasjon ; 15
Note:
Innhold:Beretning over Norges geotekniske institutts virksomhet fra 1. januar 1954 til 31. desember 1955 / Norges geotekniske institutt

Norske leirskred og deres geoteknikk / L. Bjerrum og I. Th. Rosenqvist

Fjellskredet ved Tjelle : et 200-års minne / F. A. Jørstad

(With summaries in English)