NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 150
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 150
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1984
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 150
Note:Et utvalg artikler om NGI-prosjekter II. Alle anikiene har tidligere vært publisert i tidsskriftet BYGG.


Innhold:Bedre prøvetaking i grove masser; Improved sampling in coarse-grained soils.

Geologisk kartlegging viktig ved turmeldrift; Geological mapping is important for tunnelling.

Et borhull å krabbe ned i; A borehole to climb down into.

Ny blokkprøvetager i kvikkleire; Block samling for quick clays.

Landsomfattende kartlegging av kvikkleireområder i gang; Country-wide mapping of quick clay areas started.

Jordskjelvrisikoen på kontinentalsokkelen; Earthquake risk on the Continental Shelf.

Vanligere med «in-situs-målinger; Investigation of in situ testing devices.

Verdens største med asfaltkjerne (Storvassdammen); Central impervious membrane of asphaltic concrete in the Storvatn dam.

Geotekniske røntgenundersøkelser offshore; Radiography of soil samples offshore.