NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 013
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 013
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1956
Serie:NGI Publikasjon ; 13
Note:

Innhold:On the sulphides of the alum shale in Oslo / Chr. Oftedahl

Bidrag til østlandsleirenes petrografi / I. Th. Rosenqvist

Undersøkelser av alunskifer i Oslo-området / I. Th. Rosenqvist

(With summaries in English)