NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 109
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 109
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1976
ISBN/ISSN:82-546-0039-2
Serie:NGI Publikasjon ; 109
Note:

Innhold:Decision theory applied to settlement predictions / J. I. Folayan, K. Høeg and J. R. Benjamin

Differential piezometer probe for an in situ measurement of sea-floor pore-pressure / A. F. Richards ... [et al.]

Soil mechanics and plasticity analysis of strain softening / J.-H. Prévost and K. Høeg