NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 055
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 055
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1963
Serie:NGI Publikasjon ; 55
Note:Innhold:Fundamenteringsforhold ved Telegrafverkets nye administrasjonsbygg i Oslo / O. Eide og Å. Eggestad.

Erfaring med borede peler direkte utstøpt i grunnen : franki-, benetopeler og pillarer. Liste over symboler anbefalt til bruk i geotekniske arbeider