NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 039
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 039
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1961
Serie:NGI Publikasjon ; 39
Note:


Innhold:Setninger ved fundamentering på leire : tilbygg til Rødskog skole ved Drammen / O. Eide og N. Simons.

Bygging av fyllingsdam ved Bordalsvatn ; Drenering av bygninger / H. Døhlen og A. Sande.

(With summaries in English)