NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 047
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 047
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1961
Serie:NGI Publikasjon ; 47
Note:
Innhold:Tilbakeblikk ved årsskiftet 1961/62 : artikler tilegnet Olav Folkestad.

Et tilbakeblikk over Norges Geotekniske Institutts tilblivelse og vekst, fra 1947 til 1962 / L. Bjerrum, O. Eide og B. Kjærnsli.

Den geotekniske utvikling i Norge frem til ca. 1950 / S. Skaven-Haug.

Den geotekniske utvikling i Norge i de siste 10 år / Jan Friis.

Fra betongdammer til fyllingsdammer / Sig. Aalefjær.

Tunnelbanen i Oslo og geoteknikken / Odd Svennar.

Geoteknikkens anvendelse i praksis sett fra en bygningsteknisk konsulents synspunkt / Olaf Abel Engh.
Geonor A.S / Ole Elsrud.

Undervisning og utdannelse innen det geotekniske felt / N. Janbu.

Norges geotekniske institutts 10-årige virke i kurver og tall / R. Bøhn.

Norges geotekniske institutts virksomhet i årene 1952 -1961 bibliografisk fremstilt / Finn A. Jørstad.