NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 097
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 097
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1973
Serie:NGI Publikasjon ; 97
Note:

Innhold:Sammenheng mellom tid, deformasjoner og spenninger for normalkonsoliderte marine leirer / T. Berre.

Leakage of gas from underground storage facilities in rock / E. DiBiagio.

(Bidrag til Nordisk geoteknikermøte Trondheim 1972)