NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 008
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 008
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1955
Serie:NGI Publikasjon ; 8
Note:

Innhold:Korrosjon av stålpeler / I. Th. Rosenqvist

Kjemisk bergartsforvitring belyst ved en del leirprofiler : Chemical weathering of minerals illustrated by some clay profiles / J. Moum, I. Th. Rosenqvist

Cation exchange capacity of soil determined by calcium-45 / I. Th. Rosenqvist

The conception of homogeneity./ L. Bjerrum