NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 153
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 153
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1984
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 153
Note:Papers to Nordic Geotechnical Meeting, Linköping, 1984
Innhold:Kartlegging av snøskred- og steinsprangfare ved hjelp av EDB-baserte metoder; Mapping of snow avalanche - and rockfall hazard by use of EDP-based methods / Toppe, R og Lied, K.

Radiography offshore to assess sample quality / Lacasse, S., Iversen, K., Sandbækken, G., Morstad, P.

Telens innflytelse på nedgravde rør; The effect of frost action on buried pipes / Gregersen, O.

Bestemmelse av friksjon på bergsprekker; Measuring the friction angles of rock joints / Vik, G.

Assessment of rock quality by means of cross hole seismic. Report from field work/ By, T.L.

In situ testing: new developments / Aas, G., Lacasse, S., Lunne, T., Madshus, C.

Feltforsøk med instrumentert stålrørspel i overkonsolidert leire; Field tests on an instrumented steel tube pile in overconsolidated clay / Karlsrud, K., Haugen, T.

Bergmekaniske målinger ved Sima kraftverk; Rock mechanical measurements at Sima Power Plant / Johansen, P.M.