NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 027
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 027
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1958
Serie:NGI Publikasjon ; 27
Innhold:A Contribution to the settlement analysis of foundations on clay / A. W. Skempton and L. Bjerrum.

Montmorillonitt fra Fortun i Sogn / I. Th. Rosenqvist.

Modellfors√łk og teoretiske analyser av filterbr√łnners virkning for reguleringsdam / N. Janbu.

(With summaries in English)