NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 007
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 007
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1955
Serie:NGI Publikasjon ; 7
Note:

Innhold:Norske jordarter og geotekniske problemer knyttet til dem / Dr. Gunnar Holmsen.

Undervannsskred i Trondheim havneområde / S. Skaven-Haug.

Norske marine leirers geotekniske egenskaper / L. Bjerrum.

Fysikalsk -kjemisk -mineralogiske undersøkelser over norske leir-jordarter / I.Th.Rosenqvist.

(Fire foredrag holdt ved Nordisk geoteknikermøte i Oslo, 24. til 26. mai 1954)
(With summaries in English)