NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 029
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 029
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1958
Serie:NGI Publikasjon ; 29
Innhold:Mikropaleontologiens teknikk ; Stratigrafi og skjærefasthet : et geoteknisk problem geologisk belyst / R. W. Feyling Hanssen.

Katodisk reaksjon ved korrosjon av stål i jord / J. Moum, I. Th. Rosenqvist og P. Y. Tiberghien.

(With summaries in English)