NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 046
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 046
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1961
Serie:NGI Publikasjon ; 46
Note:

Innhold:Frostsikker fundamenteringsdybde for byggverk og vannledninger / Sv. Skaven-Haug.

Korrosjon av armeringsstål i betong / I. Th. Rosenqvist.

Korrosjon av støpejernsledning forårsaket av vagabonderende vekselstrøm / J. Moum

(With summaries in English)