NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 157
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 157
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1985
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 157
Note:Eksempler på NGI-prosjekter
Innhold:Vanskelig byggegrop i Singapore: NGl hindret kollaps av stålspunt

Kartlegging av sprekker i fjell ved bergdynamikk

Fundamentering av dypvannsplattformer : Dårligere grunn og resonansproblemer

Knematerdrift i tunnel i Vest-Agder. Gode erfaringer i vanskelig fjell

Utviklingstrekk og muligheter for sikring av veger mot snøskred

Tunnel/bergrom 1983: Mindre volum, men mer fullprofilboring

Gode erfaringer med dreietrykksonderinger gjennom 15 år