NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 028
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 028
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1958
Serie:NGI Publikasjon ; 28
Innhold:Avstivningskrefter i en grøft i marin tørrskorpeleire / E. DiBiagio og L. Bjerrum.

Vane testing in Norway / A. Andresen and L. Bjerrum

(With summaries in English)