NGI Publikasjoner
  • Søk
  • Bestill
Tittel:NGI Publication # 132
Forfatter:Norges Geotekniske Institutt
Materialtype:Journal
Signatur:Tidsskrift / NGI Publication # 132
Utgitt:Oslo : Norges geotekniske institutt, 1980
ISBN/ISSN:0078-1193
Serie:NGI Publikasjon ; 132
Note:Innhold:Beretning over Norges geotekniske institutts virksomhet fra 1. januar 1978 til 31. desember 1979: Oversikt over NGls virksomhet i 1978-79. / K. Høeg

Vurdering av korttidsstabilitet i leire på basis av udrenert skjærfasthet / G. Aas

Kvikkleireskredet i Rissa / O. Gregersen

Deformasjoner av gruntliggende bergrom med svært store spermvidder - modellforsøk og beregninger / N. Barton og H. Hansteen

Skredfarevurdering / E. Hestnes

Boring i fast lagrede og steinholdige masser / A. Andersen og I.J. Johannessen

Målinger fra Condeep-plattformen på Brent B / K.H. Andersen, E. DiBiagio og O.E. Hansteen

Jordskjelvanalyse for rørledning på norsk kontinentalsokkel / P.B. Selnes og A. Kleven

Jordskjelvanalyse av Oddatjørndammen / T. Valstad og H. Hansteen

Administrasjon, økonomi og opplysningsvirksomhet / F. Jørstad