Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til ny forskrift om energiutredninger : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Christina Kvamme ; forfatter: Christina Kvamme ... [et al.]
Forfatter:Kvamme, Christina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:40 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:4
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Christina Kvamme, Ingrid Endresen Haukeli, Lasse Vannebo og Anne
Sofie Risnes
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Høringsforslag til ny forskrift om energiutredninger. Forslaget
fremmes som følge av stortingsmelding 14 (2011 - 2012), og på bakgrunn av at
NVE ser behov for en noe mer detaljert forskrift enn gjeldende forskrift 16.
desember 2002 nr. 1607 om energiutredninger
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_04.pdf