Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhet mot kvikkleireskred : revisjon av NVE Veileder 7/2014 : vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper
Ansvar:redaktør: Toril Wiig ; forfattere: Toril Wiig ... [et al.]
Forfatter:Wiig, Toril
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:86 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1819-0 / 1501-2840
Klassenummer:624.131.54.001(481)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2019:3
Emneord:Arealplanlegging / Kartlegging / Kvikkleireskred / Områdestabilitet / Sikkerhetsanalyser / Skredfare / Sprøbruddegenskaper
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Toril Wiig, Ellen Elizabeth Davis Haugen, Stein-Are Strand,
Vidar Gjelsvik (NGI), Anders Samstad Gylland (Multiconsult), Even Øiseth (Rambøll) og
Jean-Sebastien L’Heureux (NGI)
Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Dette er høringsdokumentet for revisjon av NVE Veileder 7/2014.
Veilederen beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper skal utredes og tas hensyn til i arelaplanlegging og byggesak. Veilederen beskriver hvilke krav til sikkerhet som gjelder for bygging i slike områder og hvordan kravene kan oppfylles. Veilederen utdyper Byggteknisk forskrift (Tek17) og NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar"
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_03.pdf