Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endringer i energimerkeforskriften : Forslag om endringer i energimerkeforskriften for produkter i forbindelse med
Ansvar:forfatter: Erlend Sandnes
Forfatter:Sandnes, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2084-1 / 1501-2840
Serie:NVE Høringsdokument ; 2020:3
Emneord:Energimerkeforordningen / Energimerking / Forbrukermerkeloven / Formål / Overtredelsesgebyr / Produkter / Straff
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: På vegne av OED forslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) endringer i energimerkeforskriften for produkter. Gjennomføringen av
energimerkeforordningen på lovs nivå gjør det nødvendig med endringer i
energimerkeforskriften for produkter. Dette for å unngå gjentagelser av
bestemmelser og uoverensstemmelser. Vi foreslår også endringer i
sanksjonsbestemmelsene.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2020/hoeringsdokument2020_03.pdf