Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i energilovforskriften : internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3
Ansvar:redaktør: Anne Rogstad ; forfattere: Anne Rogstad, Even Vegard Dalen
Forfatter:Rogstad, Anne / Dalen, Even Vegard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:7
Emneord:Energianlegg / Energiloven / Internkontroll
Geografiske emneord:Norge
Note:

Innhold:Sammendrag: NVE foreslår i dette høringsnotatet endringer i energilovforskriften. Forslaget innebærer at det innføres en ny bestemmelse om krav til internkontroll for krav til miljø og landskap etter energiloven ved en ny § 3-7 i energilovforskriften og en endring i § 9-7 om overtredelsesgebyr. Forslaget vil omfatte anlegg for både produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi. NVE mener forslaget vil bidra til bedre oppfølging av miljøkrav etter energiloven kapittel 3 fra konsesjonærene og effektivisere tilsynet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_07.pdf