Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter
Ansvar:forfatter: Kirsti Hind Fagerlund, Ingvill Sjøvold Nilsen og Erlend Sandnes
Forfatter:Fagerlund, Kirsti Hind / Nilsen, Ingvill Sjøvold / Sandnes, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:19 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2141-1 / 1501-2840
Serie:NVE Høringsdokument ; 2021:1
Emneord:Energikrevende produkter / Energimerking / Miljøvennlig utforming / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår å gjennomføre fem EU-forordninger i norsk rett. To av forordningene endrer en rekke økodesign- og energimerkeforordninger. Tre av forordningene retter visse språkversjoner av økodesign- og nergimerkeforordninger
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2021/hoeringsdokument2021_01.pdf