Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Svein Olav Arnesen ; forfatter: Svein Olav Arnesen ... [et al.]
Forfatter:Arnesen, Svein Olav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:17 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:5
Emneord:Anleggskonsesjoner / Energiloven / Forskrifter / Forsyningssikkerhet
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Svein Olav Arnesen, Nils Martin Espegren, Anne Sofie Ravndal Risnes
og Anne Rogstad
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: NVE har vurdert om det kan gjøres endringer i energilovforskriften
med det formål å øke forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Samtidig har man med
bakgrunn i erfaring fra enkeltsaker og revisjoner funnet det nødvendig å presisere
enkelte av bestemmelsene. NVE mener forslagene kan bidra til økt
forsyningssikkerhet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_05.pdf