Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : Forslag til endringer i NVEs referanserente, KILE for husholdninger og særbestemmelser om klage og omgjøring ved fastsettelse av inntektsrammevedtak
Ansvar:redaktør: Silje Cathrine Syvertsen ; forfattere: Mona Helen Heien ... [et al.]
Forfatter:Heien, Mona Helen / red.: Syvertsen, Silje Cathrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:58 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1720-9 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:8
Emneord:Inntektsrammer / KILE / Omgjøring / Referansesentre
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Mona Helen Heien, Tore Langset, Eivind Skjærven, Torunn Høstad Sliwinski, Silje Cathrine Syvertsen og Lars Varden
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.
Forslaget omfatter endringer i kapittel 7, 8 og 9. Endringene som foreslås
gjelder justeringer i referanserenten, særbestemmelser om klage og omgjøring ved fastsettelse av inntektsrammevedtak, og en korrigering av ordlyd. Det foreslås også endringer i KILE for husholdninger, men selve ordlyden vil sendes på høring i august/september 2018
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_08.pdf