Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag
Ansvar:redaktør: Kjell Rune Verlo ; forfattere: Kjell Rune Verlo...[et al.]
Forfatter:Verlo, Kjell Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:77 s
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:6
Emneord:Anleggsbidrag / Energiledd / Innmatingstariff / Nettutredninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kjell Rune Verlo, Andreas Bjelland Eriksen, Bjørnar Araberg Fladen, Velaug Mook
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget omfatter endringer i kapittel 1, 14, 15, 16 og 17. Hovedelen av forslaget omfatter en revidering av gjeldende regelverk om anleggsbidrag, og et forslag om at nettselskapene skal ta betalt for utredninger og investeringer i regional- og transmisjonsnettet. Videre foreslås det endringer i regelverket om tariffer for innmating av produksjon, tariffer for uttak i regional- og transmisjonsnettet og betaling for andre nettjenester.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_06.pdf