Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forslag til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) : høringsdokument
Ansvar:Redaktør: Ingvild Vaggen Malvik ; forfatter: Ingvild Malvik Vaggen ... [et al.]
Forfatter:Vaggen, Ingvild Malvik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:103 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.004.4(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:7
Emneord:Beredskapsplanlegging / Forskrifter / Risikoanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ingvild Vaggen Malvik, Anne Rogstad , Rikke Arnulf , Helge Ulsberg,
Truls Sønsteby, Frank Skapalen, Roger Steen, Bente Høegh og Arthur Gjengstø
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: NVE har med utgangspunkt i et oppdrag fra Olje- og
energidepartementet utarbeidet forslag til revidering av regelverket for beredskap
i energiforsyningen. Med forslaget samles forskriftsregler om beredskap i
energiforsyningen på ett sted
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_07.pdf