Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter
Ansvar:redaktør: Kirsti Hind Fagerlund ; forfatter: Kirsti Hind Fagerlund og Erlend Sandnes
Forfatter:Fagerlund, Kirsti Hind / Sandnes, Erlend
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:31 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1978-4 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2019:10
Emneord:Miljøvennlig utforming / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I oktober 2019 vedtok EU 11 økodesign- og energimerkeforordninger for seks energirelaterte produktgrupper. Kjøleapparater til direktesalgsformål,
pc-skjermer og digitale skilt (skjermer) er nye produkter som får krav. I tillegg innføres sirkulærøkonomikrav som er en ny type krav. Høringen omfatter også reviderte krav til kjøleapparater (inkludert husholdningsbruk), oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler til husholdningsbruk samt
eksterne strømkilder
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_10.pdf