Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i energimerkeforskriften for produkter : endring i energimerking av støvsugere
Ansvar:redaktør: Christine Birkeland ; forfatter: Ingvill Sjøvold Nilsen, Erlend Sandnes
Forfatter:Nilsen, Ingvill Sjøvold / Sandnes, Erlend / red.: Birkeland, Christine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:5 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1910-4 / 1501-2840
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2019:7
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Støvsugere / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Forordning (EU) 665/2013 om energimerking av støvsugere, er annullert av EU-domstolen. NVE foreslår her å oppheve bestemmelsen i
energimerkeforskriften for produkter som gjennomfører forordningen i norsk rett. I tillegg foreslår vi en mindre språklig justering. Høringsfrist er 02. september 2019
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_07.pdf