Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forskriftsfesting av tilskuddsordninger innen naturfare
Ansvar:redaktør: Even Vegard Dalen ; forfatter: Even Vegard Dalen ... [et al.]
Forfatter:Dalen, Even Vegard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2212-8 / 2387-4740
Serie:NVE Høringsdokument ; 2022:1
Emneord:Flom / Naturfaretilskudd / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Even Vegard Dalen, Siss-May Edvardsen, Camilla Asperheim Nestegard
og Olianne Eikenæs

Innhold:Sammendrag: På vegne av Olje- og energidepartementet foreslår NVE i dette
høringsnotatet en forskriftsfesting av regelverkene for tilskudd til flom- og skredforebygging, miljøtiltak i vassdrag, og kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag, slik at disse samles i én forskrift. I tillegg foreslår NVE å utvide dagens regelverk til også å omfatte farekartlegging. Forslaget innebærer både en videreføring og en utvidelse av eksisterende tilskuddsordninger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2022/hoeringsdokument2022_01.pdf