Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forskrift om endring av forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke og Nils Martin Espegren
Forfatter:Brekke, Karstein / Espegren, Nils Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:41 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:6
Emneord:Driftskoordinering / Forskrifter / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: NVE har vurdert om det kan gjøres endringer i
systemansvarsforskriften med det formål å øke forsyningssikkerheten. Samtidig har
man med bakgrunn i erfaring fra enkeltsaker og revisjoner funnet det nødvendig å
presisere enkelte av bestemmelsene. NVE mener noen av forslagene kan bidra til
økt forsyningssikkerhet, mens andre forslag er presiseringer og tydeliggjøring av
allerede gjeldende plikter og praksis
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_06.pdf