Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om energiutredninger : plikt til å bistå i kommunal klima- og energiplanlegging : informasjonsplikt
Ansvar:redaktør: Benedicte Langseth ; forfattere: Benedicte Langseth, Elisabeth Bruusgaard
Forfatter:Langseth, Benedicte / Bruusgaard, Elisabeth
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:11 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:9
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger. Forslaget innebærer at utredningsansvarlig etter forskrift om energiutredninger §7, område- og fjernvarmekonsesjonær pålegges en plikt til å bistå kommunene med informasjon som område- og fjernvarmekonsesjonærene og KSU-ansvarlig har om energiforsyningen i kommunen, og som er relevant for kommunal klima- og energiplanlegging
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_09.pdf