Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i beredskapsforskriften : krav til IKT-sikkerhet m.m.
Ansvar:redaktør: Ola Hermansen
Forfatter:Hermansen, Ola
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:93 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1644-8 / 1501-2840
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2017:6
Emneord:Beredskap / Energiforsyning / Forsyningssikkerhet / IKT-sikkerhet / Informasjonssikkerhet / Produksjonsanlegg / Regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Ola Hermansen, Jon-Martin Pettersen Storm, Helge Ulsberg, Janne Hagen,
Øyvind Toftegaard, Synnøve Lill Paulen, Henrik Johan Myhrer og Amir Messiha
Innhold:Sammendrag: Beredskapsforskriften er en presisering av sikrings- og beredskapsplikten i energiloven og inneholder en kombinasjon av funksjonelle og
overordnete krav og mer detaljerte krav. Forskriften stiller krav som skal sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en sikker og effektiv måte ved ekstraordinære situasjoner. NVE er opptatt av at regelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2017/hoeringsdokument2017_06.pdf