Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester : endringer vedrørende plusskunder og skattesats : høringsdokument juni 2014
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Bjørnar Fladen, Mi Charlotte Lagergren, Henrik Johan Myhrer
Forfatter:Fladen, Bjørnar / Lagergren, Mi Charlotte / Jonassen, Torfinn / Myhrer, Henrik Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2014:2
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften
vedrørende plusskundeordning
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår i dette høringsdokumentet endringer i kontrollforskriften og avregningsforskriften som skal gjøre det enklere for sluttkunder som ønsker å produsere kraft for å dekke eget forbruk og samtidig få betalt for overskuddskraften som kunden ikke benytter selv. Denne kundegruppen defineres som plusskunder. Det foreslås endringer som innebærer at en plusskunde kan måle og avregne produksjon og forbruk i samme målepunkt. Det medfører at det ikke betales nettleie eller avgifter
for egenprodusert kraft som benyttes av plusskunden. Plusskunden slipper også å betale innmatingsavgift for produsert elektrisitet. I samme høringsdokument foreslås en justering av skattesats for nettselskap som skal inngå ved beregning av referanserenten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2014/hoeringsdokument2014_02.pdf