Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om energiutredninger : økte krav til koordinering mellom nettselskaper
Ansvar:redaktør: Henriette Birkelund, Sigrun K. Mindeberg ; forfattere: Henriette Birkelund ... [et al.]
Forfatter:Birkelund, Henriette
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:19 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2017:1
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging / Nettselskaper
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger (foe). Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av dagens ordning med regionale kraftsystemutredninger der vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivå og mellom områdekonsesjoner i større grad tas inn i utredningsprosessen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2017/hoeringsdokument2017_01.pdf