Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader, mer-/mindreinntekt, m.m. : høringsdokument juni 2012
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Elena Bråten ... [et al.]
Forfatter:Bråten, Elena / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:1
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Forslag til endringer i kontrollforskriften : NVE-renten, håndtering av
FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt
Forfattere: Elena Bråten, John Guttorm Cock, Ole-Petter Kordahl, Mi Lagergren,
Siri Hau Steinnes, Silje Cathrine Syvertsen og Kjersti Vøllestad
Har bibliografi
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette
forslag til endring i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften)
på høring. Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i
forvaltningsloven kapittel VII, jf. også utredningsintruksen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_01.pdf