Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : forslag til endringer i KILE for husholdninger
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Eivind Skjærven, Mona Heien
Forfatter:Skjærven, Eivind / Heien, Mona / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:28 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1733-9 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:9
Emneord:Betalingsvilje / Husholdninger / Inntektsrammer / KILE / Nettvirksomhet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 9. Dette høringsdokumentet er et tillegg til NVE høringsdokument 2018:8.
Endringene som foreslås gjelder inflasjonsjustering av KILE-funksjoner for
alle kundegrupper, og endring av KILE-funksjon og korreksjonsfaktorer for
husholdninger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_09.pdf