Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter : endringer i normandel, utbetalinger ved svært langvarige strømavbrudd, systemansvaret, Elhub-gebyrer og metode for å fastsette kostnadsnormer
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Roar Amundsveen ... [et al.]
Forfatter:Amundsveen, Roar / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:55 s. - diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1907-4 / 1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2019:6
Emneord:Forskrifter / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Roar Amundsveen, Mona Helen Heien, Hilde Marit Kvile, Silje Cathrine
Syvertsen og Lars Varden
Innhold:Sammendrag: Forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og til
endringer i forvaltningspraksis
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_06.pdf