Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : endringer om sikkerhet for avanserte måle- og styringssystem (AMS)
Ansvar:forfattere: Øyvind Anders Arntzen Toftegaard og Hanne Alette Hillestad
Forfatter:Toftegaard, Øyvind Anders Arntzen / Hillestad, Hanne Alette
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:28 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1657-8 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:1
Emneord:Brytefunksjonalitet / IKT-sikkerhet / Målesystemer / Måleverdier / Regulering / Styringssystemer
Geografiske emneord:Norden
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Teknologien i digitale informasjons- og kommunikasjonssystemer er i stadig utvikling, og sikkerhetsrisikoen knyttet til slike systemer endrer seg over tid. NVE har derfor sett behov for å oppdatere og tydeliggjøre kravene til sikkerhet i AMS. Endringene som er foreslått omfatter i hovedtrekk nye definisjoner av AMS og brytefunksjonalitet, mindre endringer i krav til funksjonalitet, ny bestemmelse om krav til sikkerhet i AMS og overtredelsesgebyr ved brudd på sikkerhetsbestemmelsen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_01.pdf