Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning m.v. : høringsdokument med utkast til forskrift om endring av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
Ansvar:redaktør: Arne Johnsen-Solløs ; forfatter: Edna Grepperud ... [et al.]
Forfatter:Johnsen-Solløs, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) Diversekassett nr. 13
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:59 s.
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Edna Grepperud, Grethe Helgås, Arne Johnsen-Solløs, Kristin Kolseth, Tore Langset, Morten Sundt og Ole Andreas Thomsgaard
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i dette høringsdokumentet forslag til forskrift om endring av forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Forslaget sendes på høring i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven (fvl) kap. VII, jf. også utredningsinstruksen. Dokumentet kan betraktes som forarbeider til forkriften.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering: