Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet : utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet
Ansvar:redaktør: Velaug Mook ; forfattere: Håvard Hansen ... [et.al.]
Forfatter:Hansen, Håvard / red. : Mook, Velaug
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:50 s. - kol. ill., diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1635-6 / 1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481) Ha
Serie:NVE Høringsdokument ; 2017:5
Emneord:Effekt / Kapasitet / Nettleie / Tariff
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Håvard Hansen, Torfinn Jonassen, Kari Løchen, Velaug Mook
Innhold:Sammendrag: NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift av 11.
mars nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Forslaget omfatter endringer i §§ 1-3, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 14-1, 14-2 og 14-3. NVE foreslår også at betegnelsen transmisjonsnett erstatter betegnelsen sentralnett i forskriftens bestemmelser.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2017/hoeringsdokument2017_05.pdf