Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : høringsdokument desember 2016 : innføring av nordisk balanseavregning og Elhub – høring om nettselskapets plikt til å rapportere avregningsdata til nordisk balanseavregning, og aktørgodkjenning for Elhub
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfattere: Uy Tran, Kalle Ellinggard, Lars Varden
Forfatter:Tran, Uy Ngoc / Ellinggard, Karl Magnus / Grøtterud, Guro / Varden, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:11 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(48)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2016:4
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår å endre avregningsforskriften for å pålegge nettselskap og kraftleverandører å gjøre nødvendige forberedelser for NBS og Elhub
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2016/hoeringsdokument2016_04.pdf