Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) : 2. gangs høring : begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv.
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Ivar Munch Clausen ... [et al.]
Forfatter:Clausen, Ivar Munch / red.: Kvalvåg, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2014:3
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Ivar Munch Clausen, Erik Normann Drevdal, Henrik Johan Myhrer og Pål Meland
Omslagstittel: 2. gangs-høring : forslag til endring i avregningsforskriften : begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv.
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på annengangs høring forslag til endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften). Endringene i avregningsforskriften gjelder begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf. også utredningsinstruksen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2014/hoeringsdokument2014_03.pdf