Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forskrift om endring av forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfattere: Hege Sveaas Fadum og Karstein Brekke
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas / Brekke, Karstein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:51 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2012:3
Emneord:Avbruddsrapportering / Forskrifter / Kraftsystemer / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: Endringene i leveringskvalitetsforskriften, foreslått i dette
dokumentet, er beskrevet sammen med en vurdering av hva de
kan medføre av administrative og økonomiske konsekvenser
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_03.pdf