Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet
Ansvar:redaktør: Christina Sepúlveda
Forfatter:red.: Sepúlveda, Christina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:26 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1832-9 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2019:4
Emneord:Forskrifter / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det foreslås endringer i følgende bestemmelser §§ 7, 11, 12, 13,14, 17 og 28a. Det foreslås en ny bestemmelse om spenningskvalitetsrapportering i
systemansvarsforskriften, og samtidig foreslås dagens krav til rapportering av spenningskvalitet i leveringskvalitetsforskriften opphevet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_04.pdf