Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter
Ansvar:forfattere: Kirsti Hind Fagerlund
Forfatter:Fagerlund, Kristi Hind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:26 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:12
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Bakgrunnen for forslaget er at EU-kommisjonen har vedtatt, og i nær
fremtid vil vedta, forordninger som oppstiller nye krav om energimerking og om miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater, produkter til lokal romoppvarming (fastbrensel , el, gass, olje), kjeler til fastbrensel med tilhørende pakkeløsninger, profesjonelle lagerkjøleskap/ lagerfryseskap, blåsekjølere/frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjøleanlegg og lamper
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_12.pdf