Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter
Ansvar:redaktør: Kirsti Hind Fagerlund ; forfatter: Erlend Sandnes
Forfatter:Sandnes, Erlend / red.: Fagerlund, Kirsti Hind
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:2
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Bakgrunnen for forslaget er at EU-kommisjonen bl.a. har vedtatt
forordninger som oppstiller nye og endrede krav til energimerking av stekeovner og avtrekkshetter, samt krav om miljømessig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter. EU-kommisjonen har også vedtatt krav om elektronisk fremvisning av energimerke og datablad ved internettsalg av produkter som er omfattet av en energimerkeforordning. Videre har EU-kommisjonen vedtatt en forordning som oppstiller krav om miljømessig utforming av krafttransformatorer. Ovennevnte forordninger er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett. Forslaget som nå sendes på
høring har til hensikt å implementere de aktuelle forordningene i Norge, forutsatt at de blir tatt inn i EØS-avtalen
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_02.pdf