Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg; forfattere: Runa Haave Andersson, Nina Hallenstvedt, Jørund Krogsrud
Forfatter:Andersson, Runa Haave / Hallenstvedt, Nina / Kvalvåg, Heidi / Krogsrud, Jørund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:12 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2014:6
Emneord:Forskrifter / Kraftfleveringsavtaler / Kraftleverandører / Kraftomsetning / Strømprisportaler
Geografiske emneord:Norge
Note:
Innhold:NVE foreslår i dette dokumentet en ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 er det lagt til grunn at det skal etableres en ny strømprisportal til erstatning for dagens kraftprisoversikt i regi av Konkurransetilsynet. Den nye strømprisportalen skal utvikles og driftes av Forbrukerrådet med bistand fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hensikten er å gi forbrukere oversiktlig og lett tilgjengelig prisinformasjon og dermed bedre mulighet til å opptre som aktive forbrukere. Det vil igjen bidra til effektiv konkurranse mellom kraftleverandørene. Kraftleverandørene er i dag pålagt en meldeplikt for sine kraftpriser og vilkår til Konkurransetilsynet etter forskrift av 12. desember 1997 om meldeplikt for kraftpriser. Forskriften er hjemlet i konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12. I forbindelse med etableringen av en ny strømprisportal foreslår NVE, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, en ny forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler til forbrukere som skal erstatte Konkurransetilsynets forskrift. Den foreslåtte forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens forskrift, men med visse endringer. Den nye forskriften foreslås hjemlet i energiloven av 29. juni 1990 nr. 50 med NVE som kompetent myndighet. Det legges opp til at forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Dagens forskrift om meldeplikt hjemlet i konkurranseloven vil på sikt bli opphevet. Detaljer rundt overgangen fra Konkurransetilsynets meldeplikt til den nye rapporteringsplikten vil avklares nærmere under arbeidet med utvikling av den nye strømprisportalen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2014/hoeringsdokument2014_06.pdf