Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester : tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating og uttak av kraft, herunder måling av netto produksjon
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Uy Tran, Jørund Krogsrud
Forfatter:Tran, Uy Ngoc / Krogsrud, Jørund / red.: Kvalvåg, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:15 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(48)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:11
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE ber om innspill til ny § 3-4 om måling av netto produksjon, jf. NVE
dokument 2015-15. Det bes også om innspill til forslag om endringer i §§ 3-1, 3-2,
3-10 og 5-4 som pålegger nettselskapet ansvar for å måle innmating og uttak av kraft, kvalitetssikre måleverdier og rapportere avregningsdata/ måleverdier til avregningsansvarlig i tilknyttet nett unntatt omsetningskonsesjon
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_11.pdf