Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften : sikkerhetsmessig personkontroll og restriksjoner for adgang til steder og områder
Ansvar:redaktør: Ida Mattsson Sperre ; forfatter: Jan Tore Setvik, Morten Groven og Ida Mattsson Sperre
Forfatter:Sperre, Ida Mattsson / Groven, Morten / Setvik, Jan Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:22 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2010-0 / 1501-2840
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2020:1
Emneord:Beredskap / Energiforsyning / Forsyningssikkerhet / Personsikkerhet / Produksjonsanlegg / Regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Ved forskriftsendringene i kraftberedskapsforskriften1 som trådte i kraft 1.1.2019 ble det inntatt en ny § 6-7 om personkontroll. Bestemmelsen har som formål å bidra til økt personellsikkerhet hos KBO-enhetene ved at risiko reduseres gjennom personkontroll
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2020/hoeringsdokument2020_01.pdf